ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

α) Αστικό Δίκαιο β) Εμπορικό Δίκαιο γ) Ποινικό Δίκαιο δ) Δημόσιο Δίκαιο ε) Ευρωπαϊκό Δίκαιο στ) Εξωδικαστικές ενέργειες

Εξωδικαστικές ενέργειες

Αποδοχές κληρονομίας

Έρευνα σε υποθηκοφυλακεία

Έκδοση συντάξεων

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών-συμβάσεων

Μεταφράσεις - Επικυρώσεις μεταφράσεων.

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Παραστάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης