ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

α) Αστικό Δίκαιο β) Εμπορικό Δίκαιο γ) Ποινικό Δίκαιο δ) Δημόσιο Δίκαιο ε) Ευρωπαϊκό Δίκαιο στ) Εξωδικαστικές ενέργειες

Εμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο Εταιριών

Πτωχευτικό Δίκαιο

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κατοχύρωση Σημάτων - Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας

Franchising/Leasing

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης