ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

α) Αστικό Δίκαιο β) Εμπορικό Δίκαιο γ) Ποινικό Δίκαιο δ) Δημόσιο Δίκαιο ε) Ευρωπαϊκό Δίκαιο στ) Εξωδικαστικές ενέργειες

Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό (Συμβάσεις - πωλήσεις)

Εμπράγματο (Ακίνητη ιδιοκτησία - κτηματικές
διαφορές)

Οικογενειακό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Αποζημιώσεις από Αυτοκινητικά Ατυχήματα

Δείτε περισσότερα...

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης