ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Οι Τομείς Δραστηριοποίησης του γραφείου
είναι οι ακόλουθοι:

α) Αστικό Δίκαιο

β)
Εμπορικό Δίκαιο

γ)
Ποινικό Δίκαιο

δ)
Δημόσιο Δίκαιο

ε)
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

στ)
Εξωδικαστικές ενέργειες

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης