ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

:: Προφίλ γραφείου :: Φιλοσοφία :: Επίκεντρο ο πελάτης ::

Προφίλ γραφείου

Το έμψυχο δυναμικό του γραφείου απαρτίζεται από τέσσερις έμπειρους δικηγόρους Θεσσαλονίκης και μία εξειδικευμένη εξωτερική επιστημονική συνεργάτιδα. Αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της δικηγορικής ύλης με έμφαση τόσο στη νομική συμβουλευτική, όσο και στη μάχιμη δικηγορία,αξιοπιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία που έχει αποκτηθεί στη δικαστηριακή πρακτική. Σε συνεργασία με ένα δίκτυο δικηγόρων από άλλους νομούς είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε υποθέσεις σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη.

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης