ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

:: Προφίλ γραφείου :: Φιλοσοφία :: Επίκεντρο ο πελάτης ::

Φιλοσοφία

Προσπαθούμε να αντιληφθούμε και να προβλέψουμε τις ανάγκες του κάθε προσώπου που απευθύνεται σε μας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επιχείρηση ή ιδιώτη.
Επιθυμούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική νομική βοήθεια με στόχο την εξέλιξη του ίδιου του πελάτη.
Για μας είναι πρόκληση να αντιμετωπίζουμε και να επιλύουμε πολύπλοκα νομικά ζητήματα. Προσπαθούμε συνδυάζοντας παραδοσιακές αξίες με εξελιγμένες μορφές σκέψης να προτείνουμε σίγουρες και ασφαλείς λύσεις διατηρώντας την αμοιβή μας σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης