Ενημερωτικό σημείωμα

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν
καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε συνιστούν
νομικές ή εξώδικες συμβουλές.
Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας
από τη χρήση πληροφοριών που αντλήθηκαν από την παρούσα ιστοσελίδα.

Η αναπαραγωγή των κειμένων, της δομής και του περιεχομένου του site
απαγορεύεται.

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης