ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

:: Προφίλ γραφείου :: Φιλοσοφία :: Επίκεντρο ο πελάτης ::

Πελάτες – Επίκεντρο ο πελάτης.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως επακόλουθο την πολυπλοκότητα και τον πολλαπλασιασμό των επιλογών στο χώρο των συναλλαγών. Το νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς, ενώ οι πελάτες αξιώνουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Απαιτούνται νέες προσεγγίσεις σε παραδοσιακά ζητήματα και συνεχής ανταλλαγή και ροή πληροφοριών ανάμεσα στους πελάτες και τους νομικούς τους συμβούλους.

Εμείς, ως δικηγόροι, φροντίζουμε, ώστε οι ανάγκες όσων μας εμπιστεύονται να εξυπηρετούνται και να καλύπτονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, καθώς γνωρίζουμε και υπολογίζουμε την αξία του καθενός υιοθετώντας διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί επικεντρώνοντας την προσοχή μας στον πελάτη και όχι στη διαδικασία που επιλέγουμε να ακολουθήσουμε.

Ίωνος Δραγούμη 24 546 24 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax : ++(30) 2310277423, 2310277555, 2310277990, 2310272464, 2310263593

 © 2002 - all rights reserved - Όροι χρήσης